Специалистите за Boxair

С Т А Н О В И Щ Е


от проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн,
Зав. „АНДРОЛОГИЯ” при Катедра по урология,
УМБАЛ “Александровска” –  гр. София


Желанието за създаване на поколение се смята за най-силното чувство, изпитвано от човек и следователно няма място за учудване, че инфертилитетът се приема за един от най-стресогенните фактори в живота, равен по сила и изживяване на наличието на тежко заболяване. При него се нарушава физиологичната хармония в сексуалния живот, както и усещането за социалната функция на личността, особено в страните, където семейното планиране е държавна политика. Въпреки, че не представляват директна заплаха за живота на мъжа, смущенията в ерекцията  му имат огромно отражение върху качеството  на живот. При  мъжете сигурността на сексуалните изяви е твърде важен момент, определящ както тяхното самочувствие, така и пълноценната им социална изява. Поради това мъжът лесно може да изпадне в депресия или става непридвидимо агресивен; в други случаи ограничава социалните си контакти; снижава работоспособността си; променя цялостното поведение на общуване с хората от семейството си.
          Грижата за репродуктивното и сексуалното здраве на мъжа е обект не само на медицината, а и на различни клонове на промишлеността, индустрията и др.
Предложеният за даване на становище продукт “Охладителна платка на BOXAIR” притежава специфични и специални патентовани качествени характеристики и представлява интерес най-вече във връзка с правилното позициониране на половите органи при мъжа и оттам  съхраняване и опазване на физиологията му. Капсулата вградена в качественото мъжко бельо предполага употреба в ежедневието, спорта и др. и гарантира следните преимущества пред останалите видове мъжко бельо:
1. Формата на продукта предоставя относителна свобода на позицията на органа ( тип боксерки). Неоспорим факт е, че всяко притискане на скротума се отчита като травма, която води до смущения както в репродуктивността, така също и на ерекцията у мъжа.
2. Наличието на капсула, която отделя тестисите от пряк контакт с бедрата предпазва от претриване на отделни места, като  страничните панели следват физиологичните форми на тялото.
3. Комбинацията от два вида технологични тъкани допринася за предотвратяване повишаването на температурата в тестисите. Продължително увеличената тестикуларна температура е пагубна за спермалната продукция. Този факт е особено значим за мъжете, при които има смущения в спермообразуването поради различни вродени или придобити заболявания като: варикоцеле (разширена вена на семенната връв), хидроцеле  (набиране на течност между обвивките на тестиса), развитие на простатит и др. и се променят анатомичните съотношения в този деликатен орган, както и неговата физиология.
4. Възможността за резорбция на влагата и поддържане на кожата суха, а чрез нея на елиминиране на различни бактериални причинители би действала превантивно на развитието на кожни и др. видове инфекции.

Така горепосочените характеристики на иновативния продукт “Охладителна капсула SPERMAX” ми дават основание като професионалист с дългогодишна практика в областта на АНДРОЛОГИЯТА да направя следните изводи:

1. Мъжкото бельо BOXAIR, с патентованите характеристик,и отговаря на потребностите на мъжкия индивид.

2. Препоръчителна  е ежедневната му употреба, както и такава като превантивна мярка при спортуване, независимо от възрастта на потребителя.


Проф.д-р Й. Узунова