Общи условия


Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между СПЕРМАКС ЕООД (наричан по-долу boxair.bg или НИЕ) от една страна и Потребителите(наричан за краткост „Потребител“ или „Вие“) на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.boxair.bg (наричан за краткост „Сайт“).

1.С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на Сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, Потребителите изрично и безусловно се съгласяват с настоящите Общи условия.

2.boxair.bg има право да променя едностранно условията, при които се използва Сайта. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.

3.СПЕРМАКС ЕООД е е дружество, регистрирано по търговския закон в град Бургас, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул. Янко Комитов 18, етаж 2 и 3

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.В съдържанието на Сайта са използвани материали (включително, но не само) - снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн, които са собственост на boxair.bg 5.Съдържанието на Сайта не подлежи на комерсиална употреба от страна на Потребителите.
6.Потребителите имат право да копират и разпространяват материали от boxair.bg единствено за персонална употреба.
7.Потребителите нямат право да възпроизвеждат, публикуват, предават, дистрибутират, показват, променят, продават, използват или създават производно съдържание от съдържанието на Сайта.
8.Всички коментари, предложения, идеи и т.н., изпратени или предложени от Потребителите чрез Сайта, или във връзка с използването му остават собственост на boxair.bg . В този смисъл boxair.bg не е ограничен в използването им и не дължи каквито и да било компенсанции.

РЕГИСТРАЦИЯ

9.Процедурата по регистрация на сайта е доброволна и безплатна.
Можете да поръчате от boxair.bg като гост или като регистриран потребител.
За регистрация са необходими уникално потребителско име и парола, както и да посочите име и фамилия, адрес за доставка, e-mail, телефон(и) за връзка. Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система.

10.При маркиране на полето " Декларирам, че съм съгласен с условията на сайта”, Потребителят прави електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате че сте запознат с и приемате настоящите условия.

ПОРЪЧКА

11. В случаите, когато чрез Сайта е реализирана поръчка, boxair.bg поема произтичащите от това задължения. Поръчки могат да правят само от Потребители приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате описаните полета. При финализиране на поръчка Потребителят има възможност да прегледа продуктите които е избрал както и информацията за доставка, и при нужда да направи корекции.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ
12.Личните данни, които предоставяте ще бъдат използвани единствено и само във връзка в обслужването Ви - за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация за актуални промоции и новини. Абонаментът за информционният бюлетин на boxair.bg може да бъде отказан по всяко време
boxair.bg гарантира че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или изпозлвани за цели различни от упоменатите.
Спермакс ЕООД е регистриран администратор на лични данни с идентификационен номер 392887 издаден от КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

13. boxair.bg не носи отговорност за действия, ситуации или последици, свързани или дължащи се на употребата на Сайта с изключение на описаното в т.11 и произтичащите от нея задължения.